biurokratyczny


biurokratyczny
biurokratyczny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, biurokratycznyni {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'związany z biurokracją, z zarządzeniem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Aparat biurokratyczny. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ściśle, literalnie przestrzegający przepisów; zbyt formalistyczny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Biurokratyczne podejście do sprawy. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • biurokratyczny — biurokratycznyni 1. «związany z systemem rządów urzędniczych; urzędniczy» Aparat biurokratyczny. Wypaczenia biurokratyczne. 2. «ściśle przestrzegający przepisów; formalistyczny, bezduszny» Biurokratyczny stosunek do kogoś lub czegoś.… …   Słownik języka polskiego

  • biurokratycznie — przysłów. od biurokratyczny …   Słownik języka polskiego

  • piłeczka — I ż III, CMs. piłeczkaczce; lm D. piłeczkaczek «mała piłka do gry» Piłeczka pingpongowa. ◊ Odbić piłeczkę «w biurokratyczny sposób zepchnąć na kogoś jakąś pracę, odpowiedzialność za coś, nie podjąć się jakiejś pracy wbrew oczekiwaniom, przekazać… …   Słownik języka polskiego

  • bezwład — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż, D. u, Mc. bezwładadzie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} częściowa lub całkowita utrata zdolności poruszania częściami ciała; porażenie, paraliż : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezwład nóg… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • biurokratycznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. biurokratyczny: Biurokratycznie interpretować przepisy prawa. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • formalistyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, formalistycznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ściśle trzymający się obowiązujących przepisów, zasad, norm; bezduszny, biurokratyczny, urzędowy : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień